عضویت در سایت به معنی اطلاع کامل از متن توافقنامه، و اعلام صلاحیت ، اهلیت ، قدرت و اختیار کامل جهت پذیرش شرایط آن می باشد.

ما بعنوان مسئولین این سایت، تلاش می کنیم که اطلاعات شخصی ای را که شما در اختیار ما می گذارید حفظ نماییم و این منطبق با سیاست حفظ اطلاعات خصوصی شما از جانب ماست. تحت هر شرایطی اطلاعاتی که شما برای ما فراهم کرده اید، محرمانه فرض می شود و به هر حال بار امانتی بر دوش ما می گذارد.

در این سایت و شبکه اجتماعی مرتبط با آن هرگز و تحت هیچ عنوان محصولات و خدمات و مطالبی خلاف قوانین کشور اسلامی عزیزمان ارایه نمیشود.

کاربران در صورتیکه از مقررات سایت و مقررات جمهوری اسلامی ایران تخطی نمایند، مسئولین سایت می توانند بدون اخطار قبلی پروفایل آنها را مسدود و عضویت آنها را به حالت تعلیق در آورند.